Plastik – nieznane zagrożenie na wybrzeżu by fundacja Litoral

Realizowany w ramach “Projektu Citizen Science nad morzem”. Koordynatorem projektu była Fundacja Litoral przy wsparciu Komitetu Badań Morza, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Głównym celem było zebranie danych dotyczących ilości i rodzaju plastiku zalegającego na polskim wybrzeżu. Metoda wykorzystana w projekcie polegała na liczeniu odpadów plastikowych leżących na plaży. Do udziału w liczeniu mógł zgłosić się każdy zainteresowany. Liczenie mogło odbywać się o dowolnej porze roku, co najmniej na 1 km plaży w odcinkach 100 m. Wyniki były następnie zapisywane w kategoriach – butelki, worki, sieci oraz inne odpady plastikowe. Zapisywano także datę, godzinę liczenia oraz pozycję geograficzną (lub numer najbliższego zejścia na plażę i nazwę miejscowości). Dane przesyłano do IOPAN, były one następnie umieszczane w tabeli bazy danych i przedstawione na mapie.


Target group

Inicjatorem byli przedstawiciele ze środowiska nauki

Beneficiaries: Badacze zajmujący się analizą zanieczyszczenia wybrzeża i zbierający informacje dotyczące środowiska morskiego

The age range of the beneficiaries:

    Poniżej 12 lat, 12-17 lat, 18-24 lat, 25-34 lat, 35-44 lat, 45-54 lat, 55-64 years old, 65-74 years old, 75 years or older

Impact achieved

a. Budowanie dialogu między światem nauki a społeczeństwem
Projekt opiera się na idei współdziałania obu środowisk, a jego wyniki sądostępne dla wszystkich

b. Uczestnictwo w tworzeniu nowej wiedzy
Poprzez dostarczanie badaczom niezbędnych do tworzenia nowej wiedzy danych

c. Tworzenie pozytywnego wpływu na społeczeństwo
Projekt jest dla uczestników formą interaktywnej edukacji, promuje współpracę i buduje świadomość ekologiczną

d. Zachęcenie obywateli do udziału w nauce poprzez jasne artykułowanie ich potrzeb i problemów

e. Another

Number of beneficiaries who have learnt the method through the project: x

Measurement tool: x


This is a Scie-Citizen Smart Practice

This project links society and science because “Projekty są dostępne dla szerokiego ogółu zainteresowanych, nie wymagają zaplecza laboratoryjnego czy finansowego.
Sukces projektu zależy od liczby biorących w nim udział uczestników.
Wyniki projektu są widoczne w Internecie, dostępne dla wszystkich.”

Participants are involved in applying the method in their community/peer group since “Metoda projektu może być wykorzystana do obserwacji zanieczyszczenia innych terenów.”Achieved potential to fullfill Scie-Citizen project smart practice:


Technical table:

First time the method has been applied2012 r.
Times the method has been iteratedTylko raz
Duration of the implementation process for each application of the methodMinimalny czas realizacji projektu to jeden rok, najlepiej jednak żeby miał on charakter wieloletni
Geographical coverage of the method: What’s the context you can apply the method?Metoda była stosowana regionalnie, jednak nie ma przeciwwskazań by stosować ją na wszystkich powyższych zasięgach geograficznych
Is there any other organisation applying or adapting the method?Tak
Can you describe shortly how other organisations might adapt or have already adapted the method?Metoda może być stosowana przez inne organizacje związane z ekologią lub badaniami środowiska; tam, gdzie potrzebne jest dysponowanie ilością danych z obszarów o dużej powierzchni, a zebranie tych danych nie jest procesem skomplikowanym bądź wymagającym specjalnych narzędzi badawczych
In which sectors is this method applicable?wszystkie powyższe
What are the goals you achieve with the method?Zebrać dane, które pozwalają ocenić stan zagrożenia plastikiem na polskim wybrzeżu.
How many scientists/researchers you need to perform the method? What is their role?Rolą badaczy jest analiza dostarczonych przez uczestników danych oraz umieszczanie informacji w bazie dostępnej online.
How many non-scientists/researchers you need to perform the method? What is their role?Rolą wolontariuszy biorących udział w projekcie jest zbieranie danych poprzez obserwację wybrzeża i zanotowanie liczby znalezionych plastikowych odpadów.
How long has it take to have first results/ effects noticeable?By wyniki obserwacji były miarodajne, projekt powinien być prowadzony minimum przez rok.
How would you define the process of your project?Była Wspólna: Projekt wymaga zaangażowania mieszkańców oraz badaczy. Uczstnicy w trakcie realizacji projektu dostarczają badaczom wiedzę, która służy następnie naukowej analizie.
How does the documentation of the results look like?Rezultaty obserwacji dokonanych przez uczestników są umieszczane w bazie danych i przedstawione na mapie.
What makes your project innovative?Metoda badań wykorzystana w projekcie jest bardzo prosta; nie ma żadnych ograniczeń co do uczestnictwa w projekcie; ponieważ rezultaty badań są ogólnodostępne, każdy może z nich korzystać
How have you promoted/do you promote your project?Poprzez stronę internetową poświęconą projektowi, prezentacje na wydarzeniach promujących badania naukowe (obecność na X Bałtyckim Festiwalu Nauki).
What are the strengths of your project?x
What are the weaknesses of your project?x
What are the opportunities you can see for your project?x
What are the threats you can see for your project?x
Tell us a success story/anecdote related to your projectx

Suggestion, recommendation, feedback?