Fizyka z Adamem by Fizyka z Adamem

Projekt jest indywidualną inicjatywą mającą na celu popularyzację nauki. Fizyka z Adamem to cykl krótkich filmów, z których każdy poświęcony jest zagadnieniu z dziedziny fizyki. Zagadnienia objaśnia 10-letni chłopiec, Adam. Filmy są umieszczane w serwisie YouTube i dostępne dla każdego.


Target group

Obywatele i osoby ze środowiska nauki

Beneficiaries: Edukatorzy, uczniowie, wszyscy zainteresowani fizyką

The age range of the beneficiaries:

    Poniżej 12 lat, 45-54 lat

Impact achieved

a. Budowanie dialogu międz światem nauki a społeczeństwem

Formuła projektu pozwala na interakcję widzów z twórcami i poprzez komentarze, dyskusje, polubienia

b. Uczestnictwo w tworzeniu nowej wiedzy
Filmy są dowodem na to, że obecnie, dzięki rozwojowi nowych technologii, każdy może być popularyzatorem nauki, projekt może być więc inspiracją do kolejnych tego typu inicjatyw

c. Tworzenie pozytywnego wpływu na społeczeństwo

Projekt reprezentuje typ nieformalnej edukacji, pokazuje że nauka nie musi ograniczać się do zajęć w szkole, może być realizowana także poza nią

d. Zachęcenie obywateli do udziału w nauce poprzez jasne artykułowanie ich potrzeb i problemów

e. Another

Number of beneficiaries who have learnt the method through the project: Filmy mają łączńie ok. 100 wyświetleń w serwisie YouTube

Measurement tool: Zasięg można mierzyć biorąc pod uwagę ilość wyświetleń, komentarzy, polubień


This is a Scie-Citizen Smart Practice

This project links society and science because “Główny bohater projektu reprezentuje i łączy oba światy – jako syn naukowca ma dostęp do naukowej wiedzy, którą przedstawia w sposób zrozumiały i dostępny dla wszystkich.”

Participants are involved in applying the method in their community/peer group since “Metoda może być wykorzystana przede wszystkim w edukacji, do nauki zagadnień z dziedziny fizyki”Achieved potential to fullfill Scie-Citizen project smart practice:


Technical table:

First time the method has been applied2017
Times the method has been iteratedTylko raz
Duration of the implementation process for each application of the method
Geographical coverage of the method: What’s the context you can apply the method?Na wszystkich powyższych ponieważ filmy są dostępne dla każdego
Is there any other organisation applying or adapting the method?Tak
Can you describe shortly how other organisations might adapt or have already adapted the method?Filmy edukacyjne mogą być wykorzystywane dla każdej gałęzi nauki
In which sectors is this method applicable?Wszystkich powyższych
What are the goals you achieve with the method?
How many scientists/researchers you need to perform the method? What is their role?Wystarczy jedna osoba. Projekt Fizyka z Adamem jest wspólnym projektem Piotra Jaconia, który jest naukowcem i jego syna, Adama. Rolą ojca jest wytłumaczenie chłopcu danego zagadnienia, tak, aby mógł on potem wytłumaczyć je widzom swoimi słowami, używając prostego języka.
How many non-scientists/researchers you need to perform the method? What is their role?Rolą Adama jest wyjaśnienie zagadnienia z dziedziny fizyki w sposób, który będzie zrozumiały dla szerokiej publiczności (w tym dzieci).
How long has it take to have first results/ effects noticeable?
How would you define the process of your project?Była Wspólna: Projekt jest wspólną inicjatywą ojca, który jest reprezentantem świata nauki i jego syna.
How does the documentation of the results look like?Wszystkie filmy są ogólnodostępne na platformie YouTube
What makes your project innovative?Rolę edukatora w projekcie przyjmuje dziecko, któremu w konwencjonalnym systemie edukacji przypisana jest rola ucznia
How have you promoted/do you promote your project?
What are the strengths of your project?
What are the weaknesses of your project?
What are the opportunities you can see for your project?
What are the threats you can see for your project?
Tell us a success story/anecdote related to your project

Suggestion, recommendation, feedback?