Έρευνα αυτοαξιολόγησης για την έξυπνη πρακτική Scie-Citizens